Tatiana Melchante

TATIANA
MELCHANTE

Jak tě budu hýčkat ...

Andělské terapie
s kalichem

 • Andělská terapie je relaxační, uvolňující a zároveň velmi léčivý proces za přispění andělských a božských bytostí, bytostí světla a vědomí.
 • Probíhá na energetické úrovni, na dálku, ale je možné i osobně.
 • Přirovnala bych jej k wellness pro duši i pro tělo.
 • Povedu tě meditací a prací s Kalichem, který vybírám intuitivně.
 • Následně můžeš tvořit a měnit svůj život dle svých představ
 • Zaktivujeme dary Tvé duše, vložíme záměr do energetického pole
 • Budeš naslouchat svému srdci, své duši a své intuici, které Tě povedou cestou k sobě – k sobě domů ke tvé duši.
"Moc, moc děkuji, ukázala jsi mi kam chci jít a jak to může fungovat, jsi mi velkou inspirací a motivací zároveň. Díky Tobě vím, kam až se chci dostat a jaké jsou možnosti. Ukázala jsi mě cíl a já ten cíl přeměním v cestu. Odstranila jsi bloky, bolesti z mého těla, nakreslila symbol /obrázek/ a sepsala mantry /vzkaz/. Krásně záříš, jde z Tebe ženská krása a jemnost, ale přitom respekt, moudrost a víra v to, co děláš, pevná víra."
Pavel Kopp
"V průběhu Andělského léčení jsem měla dvě vize. Při jedné z nich jsem si prožila, že reálně tvořím a zhmotňuji skrze své čakry. Informace, které Ti ke mně přišly, jsou trefné. Emočně jsem jako na houpačce, vynořují se pocity viny, já je pozoruji a uvědomuji si, v jakých situacích se mi objevují v životě. Pozoruji, jak si své stíny projektuji do reality kolem sebe a vnímám je z úst druhých. Sytím se sebedůvěrou, sebehodnotou a sebepřijetím z Kalichu Hojnosti, se kterým jsme spolu pracovaly. Uvědomuji si, že já sama se mám docenit, uvidět, přijmout, děkovat a žít své dary...Děkuji za to."
Jana Brousilová

Channellovaná
poselství

 • Během andělského léčení mi pro tebe přichází slova, texty, rýmy..
 • Jsou to vzkazy od andělů, bytostí světla a vědomí
 • Přinesou vhled do tvého života, ať už řešíš cokoliv
 • Častokrát se objeví cesta, kterou se máme dát, abych ses pohnula z místa, ve kterém stagnuješ
 • Tato cesta je součástí andělské terapie, kdy dochází k léčení na energetické úrovni
 • Lidi často popisují, že je andělé hladí po tváři, nebo že vnímají andělské objetí anebo tzv.zimomriavky
 • Pokud také zatoužíš po svém andělském poselství, jsem tu pro tebe

Channellované mandaly
se záměrem nebo poselstvím

 • S láskou pro tebe tvořím, aby se ti šlo lépe na další cestě životem
 • Když tvořím mandalu, je unikátně jen pro tebe
 • Jsem ve změněném stavu vědomí
 • Nechávám se unášet a vnímám, že jsem najednou v jiném světě, ve světě kouzel a nádherných energií, ve světě kde nejsou žádná pravidla, 
 • Není tu čas, není tu nic dané, není tu nic, co by mě svazovalo nebo omezovalo. 
 • V tomto prostoru vnímám naprostou svobodu, pohodu, radost, lásku a dovolení
 • Vnímám nádherný nepopsatelný pocit a kouzelný stav bytí
 • Má bytost jásá. Srdce plesá radostí.
 • Nechávám proudit energii a léčení.
 • Poselství, které mi pro tebe přichází, vkládám do obrazu mandaly
 • Předchází tomu Andělská terapie a vše se krásně propojí a vyladí

Čtení Akášických záznamů

 • Akášické záznamy jsou energetickým prostorem, kde jsou uloženy všechny informace o všech inkarnacích naší duše. Je plný lásky, podpory a porozumění. Jsou tu uloženy všechny myšlenky, pocity, situace a přesvědčení, které byli součástí jakékoliv našeho života. 
 • Můžeš si vyřešit situace, které Tě energeticky nebo karmicky ovlivňují v tomto životě a můžou Ti pomoct lépe porozumět prožívání zkušeností na Zemi.
 • Díky tomu uděláš velký krok vpřed v seberozvoji a sebepoznání.
 • Odpovědi na tvé otázky, které pokládáš, jsou vždy na úrovni tvého vlastního vědomí
 • Nikdy nedostaneš informace, které by jsi nedokázala zpracovat.
 • Máš – li nějakou důležitou otázku, na kterou chceš znát odpověď, přijde ti skrze mně.
 • Náhled do Akášických záznamů je vhodný, pokud stojíš kdekoliv na životní křižovatce a neumíš se rozhodnout. Ráda ti s tím pomůžu..
"Ten zážitek byl excelentní a toužím po dalším."
Eva Kalčaková
"Vedení Tatankou do Akášických záznamů byla pro mě velmi zajímavá zkušenost, i když jsme měli signál a spojení v pohodě, přesto to bylo ve vlnách, já odmítala slyšet a vnímat pravdu, bála jsem se jí, ale nakonec se povedlo a byl to velmi silný prožitek na těle a na srdci, levá polovina pracovala slušně, byli mi ukázány životy s jednou osobou napříč časoprostorem, bylo a je to tak krásné spojení tak hluboké a opravdové tak jedinečné, dva dny mi trvalo dostat se do normálu, protože ty vlny prožitku se neustále vracely."
Ivína
"Akáša něco otevřela, zjišťuju, že asi umím channelovat aktivační kódy😁 pořád se ještě posouvám. Pomohla mi uvědomit si to, co jsem si jen myslela a to, že babička je moje strážna duše a bytosti přírody jsou moji průvodci...tyto dvě věci mi utkvěly nejvíce😊."
Lenka Lara Cachlová

Numerologický rozbor
a karmický kód duše

 • Zjistíš, kdo vlastně jsi, svůj životní záměr
 • Dozvíš se, co můžeš udělat pro to, aby jsi byla v souladu sama se sebou
 • Jak na sobě pracovat a rozvíjet své silné stránky
 • Jak přijmout své stinné stránky a co nejlépe vycházet sama se sebou, ale i s druhými

Budu ráda, když mi napíšeš